EVPK

VPK:n perustehtävä on sammutus- ja pelastusavun antaminen normaali- ja poikkeusoloissa. Palokunta on tehnyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa palokuntasopimuksen, jonka mukaan se asettaa pelastuslaitoksen käyttöön pelastusyksikön miehistöineen 10 minuutin sisällä hälytyksestä kaikkina vuorokauden aikoina.